GC Kagerzoom, Plaatselijke Regels 2021

 

Buiten de baan – Out of Bounds

De grens van buiten de baan rechts op holes 5, 6 en 9 is de grens tussen water en land van de baan(kant) behalve waar deze wordt aangegeven d.m.v. witte paaltjes (eventueel met groene kop) of witte markeringen op de hekken. 

Een gebied gemarkeerd met paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Een verboden speelzone mag niet betreden worden en het zoeken naar ballen is er niet toegestaan. Bij overtreding: de algemene straf. 

Een gebied gemarkeerd door witte paaltjes met een groene kop moet door een speler worden ontweken volgens Regel 16.1f(2) als zijn of haar bal op de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de ruimte voor de voorgenomen swing of stand. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt.

 

Hindernis en de Grens van de hindernis

De grens van de hindernis is de grens van water en land tenzij aangegeven door rode en/of gele paaltjes. De beschoeiing bij de hindernis is een integraal onderdeel van de baan.

 

Grond in bewerking – GUR

GUR gedefinieerd door een witte lijn en een of meerdere blauwe paaltje(s) met een groene kop evenals aangepaalde bomen of jonge aanplant/bomen voorzien van een blauwe markering zijn verboden speelzones. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is ontwijken verplicht zonder straf volgens Regel 16-1f.

 

Uitwerpselen van dieren

Uitwerpselen van zwanen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

- een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1 

óf  

- als GUR waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

 

Paddenstoelen op de green

Paddenstoelen die op de green groeien en vastzitten zijn GUR. Zij mogen zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1d.

 

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is

Als een bal van een speler niet is gevonden op alle holes óf als het bekend of praktisch zeker is dat de bal op holes 5/14, 6/15 en 9/18 buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel E5 toepassen met twee strafslagen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand (Regel 18).

Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Voor een uitgebreide beschrijving van plaatselijke regel E5 zie het bord bij de caddiemaster of klik hier

  

Verboden speelzones

Een gebied gemarkeerd met paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Een verboden speelzone mag niet betreden worden en het zoeken naar ballen is er niet toegestaan. Bij overtreding: de algemene straf. 

Een gebied gemarkeerd door rode of gele paaltjes met een groene kop moet worden ontweken volgens Regel 17.1e.

 

Verbod om te spelen van de voorgreen van een verkeerde green

Bij het spelen van hole 9/18 omvat het ontwijken van de verkeerde green (van hole 8/17) ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13-1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moet worden.

 

Vaste obstakels vlakbij de green

Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, waarbij bal en obstakel beide op een gedeelte van het algemene gebied bevinden dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

Droppingzones 

De droppingzones bij holes 4/13 en 7/16, gemarkeerd met een witte lijn en een bordje droppingzone, zijn voor de gele hindernis de enige ontwijkmogelijkheid naast het ontwijken met slag en afstand. De droppingzones zijn een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3

 

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a.

 

Gedragsregels 

- Om veiligheidsredenen is de looprichting van hole 9 naar hole 10 (resp. 19) via het pad.

- Geen trolleys en/of draagtassen op afslagen, voorgreens en greens !!!!

- Een zichtbare bal in een verboden speelzone mag, zonder betreden, met een hengel uit die verboden speelzone worden gehaald.

- Stelselmatige overtreding van de gedragsregels kan leiden tot strafmaatregelen volgens het baanreglement.

 

    0-0-0-0-0-0-0

 

Afstandsmarkeringen geven de afstand tot het midden van de green

 

Play Ready Golf !!  en  Play Safe !!

 

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90