Januari 2019


Buiten de baan – Out of Bounds

Wordt aangegeven d.m.v. witte palen (eventueel met groene kop) of witte markeringen op hekken geplaatst in het algemene gebied. Als een bal in een gebied ligt dat is aangegeven met witte palen met groene kop, dan mag dit gebied niet worden betreden.

 

Grens hindernis of buiten de baan

Als de raaklijn langs de witte of rode paaltjes over het water of te ver over land loopt dienen de contouren van de walkant langs de paaltjes te worden geprojecteerd, om daarmee de grens van het passeren van de hindernis of buiten de baan te bepalen.

 

Grond in bewerking – GUR

Indien sprake is van een belemmering door GUR, is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 16.1.

Aangepaalde bomen of bomen voorzien van blauwe markering moeten beschouwd worden als GUR.

 

Uitwerpselen van dieren

Uitwerpselen van zwanen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

  • een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
  • grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

Paddenstoelen op de green

Paddenstoelen die op de green groeien en vastzitten zijn grond in bewerking. Zij mogen zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1d.

 

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is

Als een bal van een speler in het algemene gebied niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze op holes 5/14, 6/15 en 9/18 buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18.

Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

 

Verboden speelzones

Een verboden speelzone is een deel van de baan voorzien van markeringspaaltjes met groene kop dat u niet mag betreden en van waaruit het spelen van een bal is verboden, omdat het is aangewezen als een beschermd milieugevoelig gebied. Betreden en zoeken naar ballen is dus niet toegestaan, hengelen naar uw zichtbaar liggende bal is wel toegestaan.

  • Bij een belemmering door een verboden speelzone die is aangegeven blauwe palen met groene kop is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.
  • Als een bal binnen een hindernis in een verboden speelzone ligt, moet de belemmering worden ontweken volgens Regel 17.1e.

Verbod om te spelen van de voorgreen van een verkeerde green

Als bij het spelen van hole 9/18 de speler moet handelen volgens Regel 13.1f, omdat haar of zijn bal tot stilstand is gekomen op de green van hole 8/17 of als die green een belemmering vormt voor haar of zijn stand of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als de voorgreen volledig ontwijken.

 

Vaste obstakels vlakbij de green

Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, waarbij bal en obstakel beide op een gedeelte van het algemene gebied bevinden dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

Uitzondering: een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGELS:

Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

 

Gedragsregels

 

- Om veiligheidsredenen is de looprichting van hole 9 naar hole 10 (resp. 19) via het pad.
  (dus rechts van de green naar hole 10 of 19 lopen).
- Geen trolleys en/of draagtassen op afslagen, voorgreens en greens !!!!

 

    0-0-0-0-0-0-0

 

Afstandsmarkeringen geven de afstand tot het midden van de green.

 

 

Play Ready Golf !!  en  Play Safe !!

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Secretariaat 06 - 40 21 65 74
Caddiemaster 071 - 301 35 90