GC Kagerzoom, Plaatselijke Regels

 

Buiten de baan – Out of Bounds

Wordt aangegeven d.m.v. witte paaltjes (eventueel met groene kop) of witte markeringen op hekken.

 

Grens hindernis of buiten de baan

Als de raaklijn langs de witte of rode paaltjes over het water of te ver over land loopt dienen de contouren van de walkant langs de paaltjes te worden geprojecteerd, om daarmee de grens van het passeren van de hindernis of buiten de baan te bepalen.

 

Grond in bewerking – GUR

GUR gedefinieerd door een witte lijn en een blauwe paaltje met een groene kop of meerdere blauwe paaltjes met een groene kop evenals aangepaalde bomen of jonge aanplant/bomen voorzien van een blauwe markering (GUR) zijn een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.

 

Uitwerpselen van dieren

Uitwerpselen van zwanen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

  • een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
  • grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

 

Paddenstoelen op de green

Paddenstoelen die op de green groeien en vastzitten zijn grond in bewerking. Zij mogen zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1d.

 

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is

Als een bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze op holes 5/14, 6/15 en 9/18 buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel E5 toepassen met twee strafslagen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand (Regel 18).

Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Voor een uitgebreide beschrijving van plaatselijke regel E5 zie het bord bij de caddiemaster of de website.

 

Verboden speelzones

Gebieden gemarkeerd met rode paaltjes met een groene kop zijn verboden speelzones.

Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door deze verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e.

 

Een gebied dat is aangegeven met witte paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone en de speler moet deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f(2) als zijn of haar bal op de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de ruimte voor de voorgenomen swing of stand. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt.

 

Verbod om te spelen van de voorgreen van een verkeerde green

Bij het ontwijken van een verkeerde green van hole 9/18 omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens
Regel 13-1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moet worden.

 

Vaste obstakels vlakbij de green

Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, waarbij bal en obstakel beide op een gedeelte van het algemene gebied bevinden dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a.

 

 

 

 

Gedragsregels

 

- Om veiligheidsredenen is de looprichting van hole 9 naar hole 10 (resp. 19) via het pad.
  (dus rechts van de green naar hole 10 of 19 lopen).
- Geen trolleys en/of draagtassen op afslagen, voorgreens en greens !!!!

- Een verboden speelzone (aangeduid met paaltjes met een groene kop) mag niet betreden worden.
  Het zoeken naar ballen in een verboden speelzone is niet toegestaan.
  Wel mag een zichtbare bal met een hengel uit de verboden speelzone gehaald worden.

- Stelselmatige overtreding van de gedragsregels kan leiden tot strafmaatregelen volgens het baanreglement.

    0-0-0-0-0-0-0

 

Afstandsmarkeringen geven de afstand tot het midden van de green.

 

 

Play Ready Golf !!  en  Play Safe !!

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Secretariaat 06 - 40 21 65 74
Caddiemaster 071 - 301 35 90