Stichting Handicart


Landelijk 

De landelijke Stichting Handicart  is in 1986 opgericht met als doelstelling tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Stichting Handicart wordt ondersteund door Stichting Vrienden van Handicart. Deze tweede stichting is in 2002 opgericht en heeft als doel het bevorderen en het ondersteunen van het werk van Stichting Handicart. Beide stichtingen zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. het vermogen van Stichting Handicart bestaat uit de waarde van de Handicarts die op de banen staan. 

Zonder de steun van Stichting Vrienden van Handicart kan Stichting Handicart haar werk niet doen. Om haar pashouders in staat te stellen te blijven golfen verhuurt de stichting haar Handicarts tegen een prijs ver onder de kostprijs. 

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 112 golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op meer dan 50 banen waar geen karren van de stichting staan. 


Tegen een geringe vergoeding kunnen mindervalide golfers gebruikmaken van de beschikbare Handicarts. Dankzij de inzet van 280 vrijwilligers kan Stichting Handicart haar werk doen. In 2018 rijden er 726 Handicarts. 

Op dit moment zijn er meer dan 21.000 golfers tijdens hun golfspel afhankelijk van een Handicart. Zij zijn (met verwijzing van een arts) Pashouders  van de stichting. Het is ook mogelijk om een tijdelijke pas te krijgen. Het aantal pashouders zal door de toenemende vergrijzing de komende jaren stijgen. Meer dan 35.000 Donateurs helpen dit mogelijk te maken.

De Stichting Handicart kan deze mensen alleen faciliteren als het aantal donateurs sneller blijft stijgen dan het aantal gebruikers. Daarom roept de Stichting u op om ook donateur te worden. Bent u al donateur, dan vragen wij u de Stichting Handicart onder de aandacht te brengen bij familie en vrienden, want de kracht van de stichting ligt nu eenmaal bij de donateurs.


Kagerzoom

Binnen Kagerzoom is de Stichting Handicart vertegenwoordigd door de Clubconsul en een kleine groep assistenten. Zij zijn verantwoordelijk  voor het goed functionen van de Handicarts die Kagerzoom in bruikleen heeft van de Stichting Handicart, en voor het werven van fondsen zodat wij genoeg Handicarts blijven toegedeeld van de stichting. U kunt de handicart reseveren via de "MijnHandicartApp", vanaf 7 dagen voor uw startijd.


De Handicarts blijven eigendom van de stichting, maar de Clubconsul is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud. Grote en dure reparaties, en eventuele vervanging van een Handicart, neemt de stichting op zich. De stallingen bij Kagerzoom zijn van Fa. Dekker, die ook verantwoordelijk is voor hun onderhoud.


Alle Handicarts zijn uitgerust met een GPS systeem. Hiermee is de positie van elke Handicart te volgen. Om de baan en zijn omgeving te beschermen kunnen bepaalde zones in en om de baan softwarematig als verboden terreinof beperkt toegankelijkgemaakt worden en kan er een snelheids limiet worden ingesteld. Deze beperkingen kunnen worden veranderd afhankelijk van de omstandigheden (bijv. slecht weer of werk in de baan).


Kagerzoom heeft op het ogenblik 8 Handicarts. Deze zijn primair bedoeld voor gebruik door Pashouders van de Stichting Handicart. Pashouders hebben altijd voorrang, maar als er Handicarts vrij zijn kunnen zij ook gebruikt worden door niet-pashouders.


Tarieven voor Gebruikers (9 of 18 holes)

Een pashouder      € 4,50

Twee pashouders in één kar     € 6,00

Een pashouder met een niet pashouder   € 13,00

Niet pashouder(s) (per Handicart)    € 25,00


Donateurs

De gemiddelde jaardonatie van een pashouder (die ook donateur is) ligt rond de € 50,00. 

Die van een donateur die geen pashouder is, ligt rond de € 25,00.


Er zijn bij Kagerzoom momenteel 93 Pashouders en 138 Donateurs. Het aantal donateurs is relatief laag en u wordt dringend uitgenodigd om ook donateur te worden.


Handicart Wedstrijd

Een keer per jaar organiseert de Clubconsul (met hulp van de Wedstrijdcommissie) de Handicart Wedstrijd met mooie prijzen die gedoneerd worden door gulle plaatselijke sponsoren. Het inschrijfgeld en mogelijke extra giften gaan geheel naar de Stichting.

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90