Baanreglement

Toegang tot de golfbaan

Iedereen die de golfbaan op wil gaan om een ronde te spelen dient zich eerst bij de caddiemaster te melden. Daar verkrijgt de speler: een geldig toegangsbewijs en/of bevestiging van de starttijd en een scorekaart.

Spelers dienen in het bezit te zijn van een geldig EGA-handicapbewijs van de Nederlandse Golf Federatie, een daarmee vergelijkbaar buitenlands certificaat of een geldig bewijs van baanpermissie. Een geldige baanpermissie is uitsluitend de baanpermissie die is afgegeven door de golfprofessional en golfclub Kagerzoom en die valt binnen de erop vermelde data.

Leden, businessclubleden en greenfeespelers die de baan ingaan, dienen zichtbaar aan hun golftas een bagtag of greenfeekaart bevestigd te hebben.

 

Golf uitrusting

Elke speler dient bij voorkeur met een eigen set clubs te spelen. Gezamenlijk spelen uit één tas is in principe niet toegestaan, met uitzondering als toegestaan volgens de golfregels (Regel 4.1b). Het is verboden om in de baan met driving-range ballen te spelen. Het regelboek en een pitchfork behoren tot de golfuitrusting.


Kleding

Spelers dienen gekleed te zijn conform het kledingvoorschrift. Schoenen met softspikes worden aanbevolen, metalen spikes worden gedoogd.


(Plaatselijke) Regels

Uitsluitend de golfregels volgens de R&A-USGA, aangevuld met plaatselijke regels samen met dit baanreglement, zijn bij het bespelen van de golfbaan van toepassing. Lees de plaatselijke regels. Stel u op de hoogte van de bijzonderheden via de website van de club, op het mededelingenbord bij de caddiemaster en eventueel op de eerste afslagplaats. Het voor andere spelers hinderlijk laten afgaan van mobiele telefoons is niet toegestaan.

Veiligheid voetgangers en fietsers buiten de baan

Geadviseerd wordt niet af te slaan als er verkeer is op het fiets/wandelpad dat de baan omgeeft.


 PLAY SAFE!


Course-marshal


Aanwijzingen van de course-marshal of andere door het bestuur van de golfclub Kagerzoom aangewezen personen, dienen stipt te worden opgevolgd.

 

Baanpersoneel

Het baanpersoneel heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd voorrang. Wacht op een signaal van het baanpersoneel om verder te kunnen spelen. Aanwijzingen uitgevaardigd door de baancommissie moeten worden opgevolgd. Overtreding kan leiden tot persoonsgebonden maatregelen.

 

Handicart, buggy, trolleys

Rijd met de handicart, buggy of ander elektrisch vervoersmiddel uitsluitend op paden en fairways zoals aangegeven in de kar. Spuit de kar na uw ronde even schoon met de hogedrukspuit. Rijd met deze vervoersmiddelen en met trolleys nooit over de afslagplaatsen (tees), voorgreens (vanaf de witte strepen) en de greens. Rijd niet dicht langs de oevers van waterpartijen en tussen bunker en green. Zet uw uitrusting zodanig neer (op weg naar de volgende afslagplaats) dat u na het verlaten van de green achteropkomende spelers niet hindert.

Van 1 november tot 1 april kunnen wintertrolleys (met noppenbanden op de hoofdwielen) verplicht worden gesteld


Draagtassen

Plaats nooit draagtassen op afslagplaats, voorgreen of green.

 

Afslagplaatsen/tees

Laat bij de afslagplaatsen uw vervoersmiddel, trolley of draagtas op het verharde pad staan. Dit spaart de omgeving. Maak oefenswings buiten de afslagplaats en slechts een enkele oefenswing op de tee.

 

Algemeen gebied (voorheen door de baan)

Leg uitgeslagen plaggen (divots) overal op de baan terug, behalve op de afslagplaats. Doe dit ook met ’vergeten’ plaggen van anderen.

Deponeer al uw afval in de daarvoor bestemde bakken bij de afslagplaatsen. Dus geen peuken en dergelijke in de baan. Gebroken tees in de ‘broken tee’ teemarker-trechters.

 

Afstandsmarkeringen geven de afstand tot het midden van de green.

Bunkers

Stap altijd aan de lage zijde in en uit een bunker. Dit voorkomt beschadigde kanten. Stap nooit aan de greenzijde uit een bunker. Hark de bunker na het spelen aan door van u af te vegen en leg de hark daarna terug op de standaard. Hark met tanden in de bunker, steel via standaard omhoog. Zo kan er altijd gemaaid worden.

 

Rough

U dient respect te hebben voor flora en fauna. Beschadig geen rietkragen of begroeiing.

 

Verboden speelzones

Een verboden speelzone is een deel van de baan dat u niet mag betreden en van waaruit het spelen van een bal is verboden omdat het is aangewezen als een beschermd milieugevoelig gebied. Betreden en zoeken naar ballen is dus niet toegestaan, hengelen naar uw zichtbaar liggende bal is wel toegestaan. Verboden speelzones zijn gemarkeerd als een deel van óf een abnormale baanomstandigheid (GUR, blauwe paaltjes met groene kop) óf een hindernis (Rode/Gele paaltjes met groene kop) of als Out-of-Bounds (Witte paaltjes met groene kop). Overtreding kan leiden tot persoonsgebonden maatregelen.

 

Greens

Herstel altijd beschadigingen als pitch- en spikemarks met een ’pitchfork’. Ook de beschadigingen die uw voorganger vergeten is (zie instructie verderop in dit document). Leg golfclubs en vlaggenstok naast de green óf voorzichtig op de green, draagtassen leggen naast de green. Gebruik geen tee als marker, dit geeft onnodig gaten. Bedenk dat de green het meest waardevolle deel van de baan is (Holy Ground) en behandel deze dus dienovereenkomstig.

 

Doorlaten

Een groep die haar plaats in de baan bij voortduring niet kan behouden en/of meer dan een hole afstand verliest op de voorgaande spelers, dient de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan (etiquette). Vuistregel langzaam speeltempo: par-3 geen wachttijd bij afslaan, par-4 green leeg bij aankomst op hole, par-5 voorgaande flight op de green. Let dus regelmatig op de situatie in de baan vóór en achter u. Wij spelen Ready Golf op onze baan (zie verderop in dit document).

 


PLAY READY GOLF!


Zoeken naar de bal

Spelers die naar een bal zoeken dienen achteropkomende spelers door te laten (en hiertoe een teken te geven) zodra duidelijk wordt dat de bal niet snel te vinden is (etiquette).

Het is niet toegestaan om, met het kennelijke doel om ballen te zoeken (hengelen naar ballen), langs de wallenkanten van sloten en vijvers op de baan te lopen.

 

Route

Indien u van de officiële volgorde van de te spelen holes afwijkt vervalt uw standing.

 

Ritsen

De volgorde bij het ritsen: tee 10 heeft voorrang boven tee 1. Vervolgens wordt zo nodig ‘om en om’ gespeeld.

 

Instructie

Andere dan op Dekker Golf / Golfschool Swingline werkzame golfprofessionals zijn niet bevoegd tot het geven van instructielessen in de baan.

 

Bijzondere omstandigheden

In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet beslist de caddiemaster en/of course-marshal of andere door het bestuur van de golfclub Kagerzoom aangewezen personen.

 

Overtredingen

Bovenstaande richtlijnen zijn opgesteld om voor iedereen het golfspel op onze golfbaan baan zo plezierig mogelijk te maken en de golfbaan in een zo optimaal mogelijke conditie te houden. Het stelselmatig negeren van de richtlijnen kan leiden tot persoonsgebonden maatregelen met in het uiterste geval tijdelijke ontzegging van toegang tot de baan en uitsluiting van wedstrijden van de golfclub op basis van de golfregels (Regel 1).

 


De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen van spelers op de gehele golfaccommodatie.

 


Herstel pitchmarks

Waarom? Geen herstel geeft:

  • oneffen greens;
  • ideale condities voor het ontstaan van grasziektes en schimmels;
  • ideale condities voor de groei van onkruid;
  • van een niet gerepareerde pitchmark worden de opstaande randen kaal gemaaid.

 

De belangrijkste aanwijzingen staan hier op een poster (PDF).

 

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90