• Lidmaatschap Kagerzoom

 • Lid worden van Golfclub Kagerzoom

   

  Voor iedere enthousiaste golfer heeft het lidmaatschap van Golfclub Kagerzoom veel te bieden. Kort samengevat is dit ons aanbod:

  • Onbeperkt spelen op onze fraaie, uitdagende en prachtig gelegen baan,
  • Onbeperkt gebruik van de oefenfaciliteiten (driving range, putting green, oefenholes) van Dekker Golf
  • Deelnemen aan de clubwedstrijden
  • NGF-kaart en NGF-handicap registratie
  • Mogelijkheid te spelen in de NGF-competitie
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan alle andere clubactiviteiten, zoals de bridgecompetitie en golfuitjes
  • Mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief (introductietarief) te spelen op een groot aantal andere  banen in de omgeving (de banen van de verenigingen die deel uitmaken van de Samenwerkende Golfclubs West Nederland).
  • Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

   

  Aanmelden als lid

   

  Golfclub Kagerzoom begroet graag nieuwe leden in haar midden.

   

  U kunt zich aanmelden door middel van het invullen en inzenden van ons aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden via deze link.

   

  Het ingevulde formulier, vergezeld van een pasfoto, kunt u opsturen naar:

   

  Het bestuur van Golfclub Kagerzoom

  t.a.v. de secretaris

  Postbus 47

  2360 AA Warmond

   

  Voordat u lid wordt dient nog een belangrijke stap in onze toelatingsprocedure te worden gezet: het zogenaamde “voorhangen” van kandidaat-leden voor alle huidige leden. Op grond van ons huishoudelijk reglement krijgen leden van Kagerzoom, na publicatie, 14 dagen de gelegenheid om eventuele bezwaren tegen nieuwe leden naar voren te brengen. Wanneer ook deze horde is genomen staat niets uw lidmaatschap van Kagerzoom meer in de weg.

   

  Het lidmaatschap gaat dan in op de eerste dag van de volgende maand.

   

  Kosten van het lidmaatschap

   

  Voor “Gewone” leden, dat zijn personen die op 1 januari van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat, 27 jaar of ouder zijn, bedragen de kosten:

   

  De eenmalige aanschaf van een participatie, uitgegeven door de Stichting Openbare Golf Warmond, ten bedrage van € 1.815,12
  Een eenmalig entreegeld van € 200,-
  Een jaarlijkse contributie van € 750,-

   

  Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 65,-
  Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden.

   

  Wanneer men gedurende het jaar lid wordt, kan men het voor dat jaar verschuldigde bedrag aan contributie in een keer betalen ((aantal resterende maanden/12) X 750), of opteren voor maandbetaling.

   

  Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een geheel kalenderjaar, m.u.v. het eerste jaar, wanneer men gedurende het jaar lid wordt, en het lidmaatschap formeel wordt aangegaan voor het resterende deel van dat jaar.

   

   

  Voor Jongeren:


  Voor personen die, op 1 januari van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat, de leeftijd van 21 t/m 24 jaar hebben bereikt, bedragen de kosten:

   

  Een eenmalig entreegeld van € 75,-        
  Een jaarlijkse contributie van € 295,-

   

  Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 26,-.
  Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden.

   

  Voor personen die, op 1 januari van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat, de leeftijd van 25 t/m 26 jaar hebben bereikt, bedragen de kosten:

   

  Een eenmalig entreegeld van € 150,-   
  Een jaarlijkse contributie van € 500,-   

   

  Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 43,-.
  Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden.

   

  Wanneer men gedurende het jaar lid wordt, kan men het voor dat jaar verschuldigde bedrag aan contributie in een keer betalen ((aantal resterende maanden/12) X 295 c.q. 500), of opteren voor maandbetaling.

   

  Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar, m.u.v. het eerste jaar, wanneer men gedurende het jaar lid wordt, en het lidmaatschap formeel wordt aangegaan voor het resterende deel van dat jaar.

   

  N.B.: Voor jongeren bestaat geen verplichting tot het aanschaffen van een participatie van de Stichting Openbare Golf Warmond. Die verplichting ontstaat echter wel zodra men de leeftijd van 27 jaar bereikt.

   

  Aanmelden als Jeugdlid

   

  Voor het aanmelden van jeugdleden (die op 1 januari van het jaar waarin ze lid worden de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt) verwijzen we u graag naar de jeugdpagina op deze website.

   

  Voor wat betreft de contributie geldt voor jeugdleden het volgende:

   

  Bij een leeftijd jonger dan 19 jaar is de jaarlijkse contributie € 140

   

  Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 13,-.
  Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link downloaden.

   

  Bij een leeftijd van 19 t/m 20 jaar is de jaarlijkse contributie € 220

   

  Deze contributie kan ook per maand worden betaald. Het maandelijks te betalen bedrag is € 20-.

  Automatische incasso is daarbij een vereiste. Het daarvoor benodigde machtigingsformulier kunt u via deze link 

  downloaden.

   

   

  Beëindiging van het lidmaatschap

   

  Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een geheel kalenderjaar.

  Het lidmaatschap kan worden opgezegd tot uiterlijk twee maanden voor het begin van het volgende kalenderjaar, dus tot en met 31 oktober.

  Dus als men het lidmaatschap per 1-1 2017 wenst te beëindigen, moet de opzegging uiterlijk 31-10 2016 bij het bestuur worden gemeld.

   

  Opzegging dient te geschieden middels een door het lid ondertekende brief aan:

   

  Het bestuur van Golfclub Kagerzoom

  t.a.v. de secretaris

  Postbus 47

  2360 AA Warmond                                                                                             

   

  Na beëindiging van het lidmaatschap wordt de aanschafsom voor de participatie in de Stichting Openbare Golf Warmond terugbetaald, mits een nieuw lid zich heeft aangemeld, dat de participatie overneemt.