Januari 2018


Buiten de baan – Out of Bounds (R. 27)

Wordt aangegeven d.m.v. witte palen (evt. met groene kop) resp. witte markeringen op hekken (Hole 5/14).

Daar waar buiten de baan niet is aangegeven met witte palen is het talud aan de overzijde van de sloot ‘buiten de baan’.

 

Grens hindernis of buiten de baan

Als de raaklijn langs de witte, gele of rode paaltjes over het water of te ver over land loopt dienen de contouren van de walkant langs de paaltjes te worden geprojecteerd, om daarmee de grens van het passeren van de hindernis of buiten de baan te bepalen.

 

Grond in bewerking – GUR (R. 25.1)

Indien sprake is van een belemmering door GUR, is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.

 

Voren/sleuven/karrensporen

Diepe voren en sleuven ontstaan in de bunkers als gevolg van hevige regenval (erosie)

zijn GUR en mogen worden ontweken volgens Regel 25-1b.

Diepe karrensporen mogen, door de baan, ook worden ontweken volgens Regel 25-1b.

 

Vast obstakel rond de green

Als de bal door de baan ligt en er sprake is van een belemmering door een vast obstakel dat zich op of binnen twee stoklengten van de green bevindt en zich ook binnen twee stoklengten op de speellijn tussen de bal en de hole bevindt, mag de speler de belemmering als volgt ontwijken: De bal moet worden opgenomen en gedropt op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, dat

(a)  niet dichter bij de hole is,

(b)  de belemmering ontwijkt, en dat

(c)  niet in een hindernis of op een green is.

 

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

De plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

 

 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGELS:

Matchplay – verlies van de hole;

Strokeplay – twee slagen.

 

 

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

 

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde club slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

 

Straf voor overtreding

Bij de eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen

Bij volgende overtreding - Diskwalificatie

 

Afstandsmarkeringen geven de afstand tot het midden van de green.

 

Gedragsregels

 

Om veiligheidsredenen is de looprichting van hole 9 naar hole 10 (resp. 19) via het pad

(dus rechts van de green naar hole 10 of 19 lopen).

 

Geen trolleys en/of draagtassen op afslagen, voorgreens en greens !!!!

 

ECO-gebieden niet betreden

 

 

Play Safe !!

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Secretariaat 06 - 40 21 65 74
Caddiemaster 071 - 301 35 90